SPZOZ Poradnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Mickiewicza 10 (13-300 Nowe Miasto Lubawskie)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Nowe Miasto Lubawskie
tel.: 56 472 41 00

Jednostki - SPZOZ Poradnia

 • SPZOZ

  Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Nowe Miasto Lubawskie)
  Telefon: 56 472 41 00
  Email: zoznowemiasto@wp.pl
  • poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10      Telefon: 56 474 28 65  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10      Telefon: 56 474 28 65  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Centralna Izba Przyjęć,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • oddział chirurgiczny,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • oddział dziecięcy,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • oddział ginekologiczno - położniczo - noworodkowy
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział chorób wewnętrznych,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział anestezjologii,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Dział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pracownia endoskopii,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia RTG i USG,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Pracownie inne
  • blok operacyjny,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • apteka,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • ambulatorium powiatowe,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • poradnia ginekologiczno - położnicza konsultacyjna
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia pediatryczna konsultacyjna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia kardiologiczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • fizjoterapia,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia logopedyczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia internistyczna konsultacyjna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia chirurgiczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia ortopedyczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia preluksacyjna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii dziecięcej,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia leczenia uzależnień,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • laboratorium diagnostyczne,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia onkologiczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia urologiczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia dermatologiczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia neurologiczna,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • podstawowa opieka zdrowotna - ambulatorium ogólne,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • podstawowa opieka zdrowotna - transport sanitarny
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centralna Izba Przyjęć,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • oddział chirurgiczny,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • oddział dziecięcy,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • oddział ginekologiczno - położniczo - noworodkowy
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział chorób wewnętrznych,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • oddział anestezjologii,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Dział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • pracownia endoskopii,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • pracownia RTG i USG,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • pracownia diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Pracownie inne
   • blok operacyjny,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • apteka,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • ambulatorium powiatowe,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • poradnia ginekologiczno - położnicza konsultacyjna
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia pediatryczna konsultacyjna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia kardiologiczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • fizjoterapia,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia logopedyczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • poradnia internistyczna konsultacyjna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia chirurgiczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • poradnia ortopedyczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia preluksacyjna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia chirurgii dziecięcej,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • poradnia leczenia uzależnień,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • laboratorium diagnostyczne,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • poradnia onkologiczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • poradnia urologiczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia dermatologiczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • poradnia neurologiczna,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • podstawowa opieka zdrowotna - ambulatorium ogólne,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • podstawowa opieka zdrowotna - transport sanitarny
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa,
    Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pomoc Doraźna, Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Nowe Miasto Lubawskie)
  • ambulatorium i gabinet zabiegowy zintegrowany z Centralną Izbą Przyjęć,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • zespół wyjazdowy transportowy,
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół " O"
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Nowe Miasto Lubawskie, Mickiewicza 10     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Biskupiec, Lipowa 7 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łąkorz,  (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarlin, 17 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gryźliny k/ Jamielnika, 27 (warmińsko-mazurskie / powiat Biskupiec)
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzozie,  (kujawsko-pomorskie / powiat Kurzętnik)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)