Śląski Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Warszawska 42 (40-008 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 98 859

Jednostki - Śląski Ośrodek Medycyny Pracy w...

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

  Katowice, ul. Warszawska 42 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 98 859
  Email: sekretariat@womp.info
  Witryna: www.womp.info
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 2904466  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia dla wyjeżdzających do pracy w tropiku
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Kierowców
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
  • Poradnia ds. Odwołań
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Laryngologiczna
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Medycyna pracy - Neurologia
  • Poradnia Psychologii Pracy
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia psychologiczna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Radiologiczna
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Medycyna pracy - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badania Czynności Układu Oddechowego
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia EKG
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Pracownia Audiologii
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Badania Czynności Układu Naczyniowego
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia Ortopedyczna
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Medycyna pracy - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Dermatologiczna
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Katowice, ul. Warszawska 42      Telefon: 32 29 04 466  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Psychiatria
  • Wojewódzka Poradnia dla Uczniów i Studentów
   Katowice, ul. Warszawska 42     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Narażonych na Promieniowanie Jonizujące
   Katowice, ul. Warszawska 42     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Wojewódzka Poradnia dla Uczniów i Studentów
    Katowice, ul. Warszawska 42     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia dla Narażonych na Promieniowanie Jonizujące
    Katowice, ul. Warszawska 42     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)