Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Wiślicy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kilińskiego 19 (28-160 Wiślica)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Wiślica
tel.: 041 379 21 09

Jednostki - Samorządowy Zakład Opieki...

 • Ośrodek Zdrowia

  Wiślica, Kilińskiego 19 (świętokrzyskie / powiat Wiślica)
  Telefon: 041 379 21 09
  Email: szozwis@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Dział Fizjoterapii
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wiślica, Kilińskiego 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Wiślica, Kilińskiego 19     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)