POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Piłsudskiego 11 (22-500 Hrubieszów)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Hrubieszów
tel.: 84 6963296

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki...

 • Szpital

  Hrubieszów, Piłsudskiego 11 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 84 6963296
  Email: sekretariat@spzozhrubieszow.pl
  Witryna: www.spzozhrubieszow.pl/
  • Izba Przyjęć
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Oddział chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział noworodkowy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział wewnętrzny I
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział dziecięcy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem leczenia udarów mózgu
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny II
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Blok operacyjny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Apteka
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownie diagnostyki laboratoryjnej
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownie rentgenodiagnostyki
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie elektrodiagnostyki
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Trakt porodowy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet laktacyjny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Poradnia laktacyjna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział leczenia uzależnień
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pracownia endoskopowa
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział rehabilitacyjny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział wczesnej rehabilitacji neurologicznej
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem wczesnej rehabilitacji neurologicznej
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Dział anestezjologii
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia internistyczna
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział ortopedyczny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział wczesnej rehabilitacji neurologicznej
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem wczesnej rehabilitacji neurologicznej
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział obserwacyjno-zakaźny
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Dział anestezjologii
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Dział anestezjologii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia internistyczna
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział ortopedyczny
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pododdział wczesnej rehabilitacji neurologicznej
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rejonowa

  Hrubieszów, Mickiewicza 2 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 84 696-20-81
  • Poradnia medycyny pracy
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ogólna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowych
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia dla kobiet
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia laryngologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Punkt pobrań materiałów analitycznych
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrodiagnostyki
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna leczenia padaczki
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia seksuologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia patologii noworodka
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia konsultacyjna dla dzieci
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia konsultacyjna dla kobiet
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia konsultacyjna chirurgiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia dermatologiczna
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia patologii noworodka
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia konsultacyjna dla dzieci
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia konsultacyjna dla kobiet
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia konsultacyjna chirurgiczna
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia kardiologiczna
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Mirczu

  Mircze, Mircze 269a (lubelskie / powiat Mircze)
  Telefon: 84 651-91-06
  • Poradnia ogólna
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Mircze, Mircze 269a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Mircze, Mircze 269a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla kobiet
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium analityczne
   Mircze, Mircze 269a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet rehabilitacji
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mircze, Mircze 269a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek i położnych środowiskowych
   Mircze, Mircze 269a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarek i położnych środowiskowych
    Mircze, Mircze 269a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Horodle Jednostka już nie funkcjonuje!

  Horodło, Piłsudskiego 57 (lubelskie / powiat Horodło)
  • Poradnia ogólna
   Horodło, Piłsudskiego 57     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Horodło, Piłsudskiego 57     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dla dzieci
   Horodło, Piłsudskiego 57     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Horodło, Piłsudskiego 57     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarek i położnych środowiskowych
   Horodło, Piłsudskiego 57     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Hostynnem

  Hostynne, Werbkowice  (lubelskie / powiat Werbkowice)
  Telefon: 84 657-22-43
  • Poradnia ogólna
   Hostynne, Werbkowice      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Hostynne, Werbkowice      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Hostynne, Werbkowice      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Hostynne, Werbkowice      
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Hostynne, Werbkowice      
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kryłowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kryłów, Hrubieszowska 11 (lubelskie / powiat Mircze)
  • Poradnia ogólna
   Kryłów, Hrubieszowska 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Kryłów, Hrubieszowska 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starej Wsi Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stara Wieś, Stara Wieś
  • Poradnia ogólna
   Stara Wieś, Stara Wieś      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Stara Wieś, Stara Wieś      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Teratynie

  Teratyn, Teratyn  (lubelskie / powiat Uchanie)
  Telefon: 84 657-92-09
  • Poradnia ogólna
   Teratyn, Teratyn      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Teratyn, Teratyn      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Teratyn, Teratyn      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Teratyn, Teratyn      
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Turkowicach

  Turkowice, Turkowice  (lubelskie / powiat Werbkowice)
  Telefon: 84 661-04-31
  • Poradnia ogólna
   Turkowice, Turkowice      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Turkowice, Turkowice      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Turkowice, Turkowice      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Turkowice, Turkowice      
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Dział Pomocy Doraźnej (Pogotowie Ratunkowe)

  Hrubieszów, Piłsudskiego 11 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 999
  • Biuro wezwań
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
    Hrubieszów, Piłsudskiego 11     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zakład Opieki Paliatywnej

  Hrubieszów, Mickiewicza 2 (lubelskie / powiat Hrubieszów)
  Telefon: 84 696-20-81
  • Poradnia opieki paliatywnej i walki z bólem
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pilęgniarek i położnych środowiskowych
   Hrubieszów, Mickiewicza 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pilęgniarek i położnych środowiskowych
    Hrubieszów, Mickiewicza 2     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)