Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

adres: leja Jerozolimskie 28 (56-120 Brzeg Dolny)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Brzeg Dolny miasto

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki...

 • Szpital Miejski Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26 (dolnośląskie / powiat Brzeg Dolny miasto)
  • Oddział wewnętrzny
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział intensywnej terapii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno - położniczy
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział nefrologii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Izba przyjęć
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok operacyjny
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczna konsultacyjna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia internistyczna konsultacyjna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia rentgenodiagnostki
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa i gastroskopii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Pracownie inne
  • Pracownia badań cytostatyków
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Pracownie inne
  • Gabinet fizykoterapii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Stacja dializ
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Izba przyjęć z ambulatorium chirurgicznym i internistycznym
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział wewnętrzny ze stanowiskiem intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28 (dolnośląskie / powiat Brzeg Dolny miasto)
  • Poradnia lekarza POZ - internisty
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ - pediatry
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia laryngologiczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień - odwykowa
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pediatryczna konsultacyjna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia internistyczna konsultacyjna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet kinezyterapii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet masażu
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet hydroterapii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet balneoterapii
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia wielodiagnostyczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometryczna
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Pracownie inne
  • Gabinet zabiegowy
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Pracownia EKG
   Brzeg Dolny, Jerozolimskie 28     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Stacja Dializ Jednostka już nie funkcjonuje!

  Brzeg Dolny, Jerozolimskie 26 (dolnośląskie / powiat Brzeg Dolny miasto)
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)