Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szadkowska 2 (98-220 Zduńska Wola)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Zduńska Wola
tel.: 43 824 92 24

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 43 823 24 92
  Email: spzpoz@centrum.vline.net.pl
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia leczenia i terapii uzależnień
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia logopedyczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 2
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 7
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy II Liceum Ogólnokształcącym
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 3
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Rolniczego Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • punkt szczepień
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2      Telefon: 43 823 24 92  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zamłyniu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zamłynie, Zamłynie 7 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • Gabinet lekarza POZ
   Zamłynie, Zamłynie 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

  Zduńska Wola, ul. Srebrna 11 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 43 823 27 44
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet fizjoterapii
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 11
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Publicznym Gimnazjum Nr 5
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 4
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole szkół Specjalnych
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej w Izabelowie
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej w Krobanowie
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • punkt szczepień
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 27 44  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diagnostyki laboratoryjnej
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diagnostyki laboratoryjnej
    Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Zduńska Wola, ul. Srebrna 11     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Laboratorium Analityczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Zielona 36 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Zduńska Wola, Zielona 36     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Laboratorium Analityczne

  Zduńska Wola, ul. Srebrna 11 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 43 823 30 78
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Zduńska Wola, ul. Srebrna 11      Telefon: 43 823 30 78  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 43 823 43 78
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4      Telefon: 43 823 43 78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4      Telefon: 43 823 43 78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4      Telefon: 43 823 43 78  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4      Telefon: 43 823 43 78  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 6
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 10
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy I Liceum Ogółnokształcącym
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Liceum Plastycznym
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Elektronicznych
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4      Telefon: 43 823 43 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4      Telefon: 43 823 43 78  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Zduńska Wola, ul. Adama Mickiewicza 4     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z nocną i świąteczną opieką medyczną

  Zduńska Wola, ul. Królewska 29 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 43 824 41 06
  Email: spzpoz@centrum.vline.net.pl
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Zduńska Wola, ul. Królewska 29     
 • Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym - filia Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Annopole Stare, 5a
  Telefon: 43 825 13 89
  • Gabinet lekarza POZ
   Annopole Stare, 5a      Telefon: 43 825 13 89  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Annopole Stare, 5a      Telefon: 43 825 13 89  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Annopole Stare, 5a      Telefon: 43 825 13 89  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Annopole Stare, 5a      Telefon: 43 825 13 89  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • poradnia medycyny pracy
   Annopole Stare, 5a      Telefon: 43 825 13 89  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)