Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

adres: Trojanowskiego 2 (98-346 Skomlin)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Skomlin
tel.: (0-43) 842 69 89

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Ośrodek Zdrowia

  Skomlin, Trojanowskiego 2 (łódzkie / powiat Skomlin)
  Telefon: 0-43 8426989
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia dla kobiet
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • punkt laboratoryjny
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • gabinet fizykoterapii
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet położnej środowiskowej
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • gabinet diagnostyczny
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Pracownia diagnostyczna
   • USG - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet rehabilitacyjny
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet higieny szkolnej
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia dla dzieci - Punkt szczepień
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia stomatologiczna
   Skomlin, Trojanowskiego 2     
   Poradnia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Skomlin, Trojanowskiego 2     
    Poradnia stomatologiczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)