Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku

adres: 94 (98-311 Ostrówek)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Ostrówek
tel.: 43 84 15 094

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Przychodnia

  Ostrówek, 94 (łódzkie / powiat Ostrówek)
  Telefon: 43 84 15 094
  Email: spzpoz_ostr@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ostrówek, 94      Telefon: 43 84 15 094  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Ostrówek, 94     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ostrówek, 94     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG
   Ostrówek, 94     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ostrówek, 94     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet ginekologii
   Ostrówek, 94     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Ostrówek, 94     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ostrówek, 94     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Ostrówek, 94     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Ostrówek, 94     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG
    Ostrówek, 94     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Medycyna rodzinna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Ostrówek, 94     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet ginekologii
    Ostrówek, 94     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
    Ostrówek, 94     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Ostrówek, 94     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)