SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Piotra Skargi 2 (41-407 Imielin)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Imielin
tel.: 32 2256025

Jednostki - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie

  Imielin, ul. Piotra Skargi 2 (śląskie / powiat Imielin)
  Telefon: 32 2256025
  Email: zozimielin@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia cukrzycowa
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Laboratorium analityczne
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia reumatologiczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia proktologiczna (konsultacyjna)
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet higieny szkolnej w Gimnazjum i Przedszkolu Miejskim w Imielinie
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256054  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej w Szkole Podstawowej w Imielinie
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256055  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny nr 1
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
  • Pracownia spirometrii
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia kardiologiczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny nr 2
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2      Telefon: 32 2256025  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla dzieci
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Szkoła rodzenia
   Imielin, ul. Piotra Skargi 2     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Imielin, ul. Piotra Skargi 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia neurologiczna
    Imielin, ul. Piotra Skargi 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Szkoła rodzenia
    Imielin, ul. Piotra Skargi 2     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)