POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 42 (05-555 Tarczyn)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Tarczyn miasto
tel.: 22 727-70-63

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

  Tarczyn, Warszawska 42 (mazowieckie / powiat Tarczyn miasto)
  Telefon: 22 727-70-63
  Email: ozt@poczta.onet.pl
  • Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia fizjoterapii
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Poradnia stomatologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Punkt szczepień
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia alergologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia okulistyczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgeno-diagnostyki ogólnej
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia proktologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób naczyń
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia endoskopii
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Oddział/Ośrodek alzheimerowski dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholou
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Tarczyn, Warszawska 42      Telefon: 22 727-70-63  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)