Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: PCK 3 (41-260 Sławków)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Sławków
tel.: 32 2609930

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Sławków, PCK 3 (śląskie / powiat Sławków)
  Telefon: 32 2609930
  Email: slawkzoz@konto.pl
  • Poradnia ogólna
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia EKG
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Rehabilitacja lecznicza
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet higieny szkolnej
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Sławków, PCK 3      Telefon: 32 26 09 930  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)