POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Klasztorna 6 (28-400 Pińczów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Pińczów miasto
tel.: 041 357 24 94

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Przychodnia Rejonowa Nr 1

  Pińczów, Klasztorna 6 (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  Telefon: 041 357 29 88
  • Poradnia Lekarza POZ
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 041 357 29 88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 20 14  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 26 89  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 29 88  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlakarskiej (dla dzieci)
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 28 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlakarskiej (dla dzieci)
   Pińczów, Klasztorna 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowtnej i Pomocy Przedlekarskej (dla dzieci)
   Pińczów, Klasztorna 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 29 88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 20 14  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 29 88  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej (dla dzieci)
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 20 14  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
   Pińczów, Klasztorna 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USC
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 29 88  
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 41 357 26 89  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pińczów, Klasztorna 6      Telefon: 413572494  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pińczów, Klasztorna 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Stomatologia dziecięca
   • Protetyka stomatologiczna
   • Periodontologia
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Szkolny Stomatologiczny
   Pińczów, Klasztorna 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Pińczów, Klasztorna 6     
    Poradnia stomatologiczna
    • Stomatologia dziecięca
    • Protetyka stomatologiczna
    • Periodontologia
    • Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Szkolny Stomatologiczny
    Pińczów, Klasztorna 6     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2

  Pińczów, 7 Źródeł 8 (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  Telefon: 041 357 34 72
  • Poradnia Lekarza poz
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 34 72  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 38 91  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej (dla dzieci)
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 28 93  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 34 72  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 34 72  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej (dla dzieci)
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 34 72  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Pińczów, 7 Źródeł 8      Telefon: 41 357 34 72  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Pińczów, 7 Źródeł 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pińczów, 7 Źródeł 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Stomatologia dziecięca
   • Protetyka stomatologiczna
   • Periodontologia
   • Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Pińczów, 7 Źródeł 8     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Poradnia Stomatologiczna
    Pińczów, 7 Źródeł 8     
    Poradnia stomatologiczna
    • Stomatologia dziecięca
    • Protetyka stomatologiczna
    • Periodontologia
    • Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ośrodek Zdrowia

  Leszcze, brak 31
  Telefon: 041 357 18 01
  • Poradnia Lekarza poz
   Leszcze, brak 31      Telefon: 41 357 18 01  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Leszcze, brak 31      Telefon: 41 357 18 01  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowj opieki zdrowotnej
   Leszcze, brak 31      Telefon: 41 357 18 01  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Leszcze, brak 31      Telefon: 41 357 18 01  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień
   Leszcze, brak 31      Telefon: 41 357 18 01  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leszcze, brak 31      Telefon: 41 357 18 01  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Leszcze, brak 31     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Pracownia Fizykoterapii
   Leszcze, brak 31     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Leszcze, brak 31     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Pracownia Fizykoterapii
    Leszcze, brak 31     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Ośrodek Zdrowia

  Szarbków, brak 60 (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  Telefon: 041 357 51 02
  • Poradnia Lekarza POZ
   Szarbków, brak 60      Telefon: 41 357 51 02  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szarbków, brak 60      Telefon: 41 357 51 02  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Szarbków, brak 60      Telefon: 41 257 51 02  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Szarbków, brak 60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Szarbków, brak 60     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Ośrodek Zdrowia

  Kozubów, brak 55A (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  Telefon: 041 357 02 36
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kozubów, brak 55A      Telefon: 41 357 02 36  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kozubów, brak 55A      Telefon: 41 357 02 36  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kozubów, brak 55A      Telefon: 41 357 02 36  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Kozubów, brak 55A      Telefon: 41 357 02 36  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kozubów, brak 55A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Kozubów, brak 55A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Szczepienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)