Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi - SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Północna 42 (91-425 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 634 11 12

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Szpital

  Łódź, ul. Północna 42 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 634 11 00
  Email: dyrekcja@zoz-mswia-lodz.pl
  Witryna: www.zoz-mswia-lodz.pl
  • Blok Operacyjny
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 15 10  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 67  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 13 27  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 67  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Urologiczny
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 15 20  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 12 12  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Ginekologiczny
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 13 93  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Okulistyczny
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 33  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Izba Przyjęć
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 12 30  
   Izba przyjęć szpitala
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Dzienna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 72  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekontrukcyjnej
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 14 88  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Samodzielna Pracownia Hemodynamiki
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 56  
   Pracownia hemodynamiki
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia naczyniowa
  • Apteka Szpitalna
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 15 15  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół do spraw Kontroli Zakażeń Szpitalnych
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 64  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Pododdział Rehabilitacyjny
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 13 81  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Samodzielny Pododdział Kardiologii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 72  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 15 17  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Anestezjologii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 15 17  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Samodzielny Pododdział Chemioterapii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 14 88  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia elektrofizjologii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 13 87  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Reumatologii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 72  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Badania laboratoryjne - Reumatologia
   • Diagnostyka obrazowa - Reumatologia
  • Pododdział Gastroenterologii
   Łódź, ul. Północna 42      Telefon: 42 634 11 72  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
  • Izba Przyjęć z Działem Pomocy Doraźnej
   Łódź, ul. Północna 42     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Wewnętrzny I
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny II o Profilu Reumatologicznym
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Ratownictwa Medycznego
   Łódź, ul. Północna 42     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Centralna Sterylizatornia
   Łódź, ul. Północna 42     
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki
   Łódź, ul. Północna 42     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Kardiologiczny
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pododdział Hematologii
   Łódź, ul. Północna 42     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Przyjęć z Działem Pomocy Doraźnej
    Łódź, ul. Północna 42     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Wewnętrzny I
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Wewnętrzny II o Profilu Reumatologicznym
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Rehabilitacyjny
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół Ratownictwa Medycznego
    Łódź, ul. Północna 42     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Centralna Sterylizatornia
    Łódź, ul. Północna 42     
   • Oddział Szybkiej Diagnostyki
    Łódź, ul. Północna 42     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział Kardiologiczny
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Badania laboratoryjne - Kardiologia
    • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
    • Angiografia - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pododdział Hematologii
    Łódź, ul. Północna 42     
    Oddział hematologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)