SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. KONOPNICKIEJ 11 (26-660 Jedlińsk)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Jedlińsk
tel.: 48 321-30-17

Jednostki - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku

  Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11 (mazowieckie / powiat Jedlińsk)
  Telefon: 48 321-30-17
  Email: SPZOZ.jedlinsk@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Jedlińsk, UL. KONOPNICKIEJ 11     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Ośrodek Zdrowia we Wsoli Filia Nr 1

  Wsola, uL. Leśna 7 (mazowieckie / powiat Jedlińsk)
  Telefon: 48 321-30-17
  Email: SPZOZ.jedlinsk@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Wsola, uL. Leśna 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Wsola, uL. Leśna 7      Telefon: 48 3215408  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Ośrodek Zdrowia w Bierwcach Filia Nr 2

  Jedlińsk-Bierwce, 48B
  Telefon: 48 321-30-17
  Email: SPZOZ.jedlinsk@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jedlińsk-Bierwce, 48B     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)