Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Spacerowa 2 (26-930 Garbatka-Letnisko)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Garbatka-Letnisko
tel.: 48 62 10 027

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku

  Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2 (mazowieckie / powiat Garbatka-Letnisko)
  Telefon: 48 62 10 027
  Email: biuro@przychodniagarbatka.pl
  Witryna: www.przychodniagarbatka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet zabiegowy
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet elektrokardiografii
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania materiałów do badań diagnostycznych
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia medycyny pracy
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowych
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2      Telefon: 48 62 10 027  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)