POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wschodnia 2 (99-205 Dalików)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Dalików
tel.: 43 678 01 90; 43 678 08 24

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Przychodnia

  Dalików, ul. Wschodnia 2 (łódzkie / powiat Dalików)
  Telefon: 43 678 01 90; 43 678 08 24
  Email: zozdalikow@wp.pl
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacji medycznej
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna - konsultacje
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna - konsultacje
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna - konsultacje
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna - konsultacje
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna - konsultacje
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Dalików, ul. Wschodnia 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczna
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia rehabilitacji medycznej
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia neurologiczna - konsultacje
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia dermatologiczna - konsultacje
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia kardiologiczna - konsultacje
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia otolaryngologiczna - konsultacje
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna - konsultacje
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia urologiczna
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Dalików, ul. Wschodnia 2     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)