POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 4 (57-211 Ciepłowody)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Ciepłowody
tel.: 74 810-34-74

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

  Ciepłowody, Szkolna 4 (dolnośląskie / powiat Ciepłowody)
  Telefon: 74 810-34-74
  Email: oz@cieplowody.pl
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia logopedyczna
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt pobrań krwi
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Punkt pobrań krwi
   • Inne
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Ciepłowody, Szkolna 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Ciepłowody, Szkolna 4     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Ciepłowody, Szkolna 4     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)