Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Celestynów

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Regucka 5 (05-430 Celestynów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Celestynów
tel.: 22 789-70-38,74

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

  Celestynów, Regucka 5 (mazowieckie / powiat Celestynów)
  Telefon: 22 789-70-38,74
  Email: rejestracja.zoz@celestynow.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ (dzieci)
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Rehabilitacji
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Rehabilitacji (dzieci)
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Otolaryngologiczny
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Otolaryngologiczny (dzieci)
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet Okulistyczny
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Gabinet Okulistyczny (dzieci)
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Ginekologiczny dla Dziewcząt
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Pracy
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Stomatologiczny
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Diagnostyka obrazowa - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny (dzieci)
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Dermatologiczny
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Dermatologiczny (dzieci)
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowisko-Rodzinnej
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Celestynów, Regucka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia (Dział) fizjoterapii
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet USG
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Transport sanitarny
   Celestynów, Regucka 5      Telefon: 22 789-70-38,74  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)