POLECAMY

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Cierniaka 12 (12-250 Orzysz)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Orzysz miasto
tel.: 87 423 72 96

Jednostki - SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY...

 • Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia

  Orzysz, Cierniaka 12 (warmińsko-mazurskie / powiat Orzysz miasto)
  Telefon: 87 423 72 96
  Email: spmgozorzysz@wp.pl
  • poradnia rehabilitacyjna
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • dział fizjoterapii
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • poradnia poz
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet zabiegowy
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowej
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • punkt szczepień
   Orzysz, Cierniaka 12      Telefon: 87 423 72 96  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Orzysz, Cierniaka 12     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia otolaryngologiczna
   Orzysz, Cierniaka 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia okulistyczna
   Orzysz, Cierniaka 12     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • poradnia neurologiczna
   Orzysz, Cierniaka 12     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia ginekologiczno - położnicza
    Orzysz, Cierniaka 12     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia otolaryngologiczna
    Orzysz, Cierniaka 12     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • poradnia okulistyczna
    Orzysz, Cierniaka 12     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • poradnia neurologiczna
    Orzysz, Cierniaka 12     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)