Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Przemysłowa 10 (14-330 Małdyty)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Małdyty
tel.: 89 758 60 79

Jednostki - Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek...

 • Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodka Zdrowia

  Małdyty, Przemysłowa 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Małdyty)
  Telefon: 89 758 60 79
  Email: spgoz.maldyty@neostrada.pl
  • poradnia pediatryczna
   Małdyty, Przemysłowa 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • poradnia POZ
   Małdyty, Przemysłowa 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Małdyty, Przemysłowa 10      Telefon: 89 758 60 79  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Małdyty, Przemysłowa 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Małdyty, Przemysłowa 10      Telefon: 89 758 60 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej
   Małdyty, Przemysłowa 10      Telefon: 89 758 60 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej
   Małdyty, Przemysłowa 10      Telefon: 89 758 60 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej
   Małdyty, Przemysłowa 10      Telefon: 089 758 60 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • punkt szczepień
   Małdyty, Przemysłowa 10      Telefon: 089 758 60 79  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Małdyty, Przemysłowa 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna.
   Małdyty, Przemysłowa 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia ginekologiczna.
   Małdyty, Przemysłowa 10     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna.
    Małdyty, Przemysłowa 10     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia ginekologiczna.
    Małdyty, Przemysłowa 10     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)