POLECAMY

SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "POMOC" LIPOWIEC

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 20 A (12-100 Szczytno, Lipowiec)
powiat: Szczytno
tel.: 89 622 00 02

Jednostki - SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD...

 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POMOC" Lipowiec Bogusława Olczyk

  Szczytno, Lipowiec, 20 A
  Telefon: 89 622 00 02
  Email: boguslawaolczyk@wp.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Szczytno, Lipowiec, 20 A      Telefon: 89 622 00 02  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki POZ
   Szczytno, Lipowiec, 20 A      Telefon: 89 622 00 02  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Szczytno, Lipowiec, 20 A      Telefon: 89 622 00 02  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczytno, Lipowiec, 20 A      Telefon: 89 622 00 02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Szczytno, Lipowiec, 20 A      Telefon: 89 622 00 02  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
   Szczytno, Lipowiec, 20 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Szczytno, Lipowiec, 20 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna.
   Szczytno, Lipowiec, 20 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
    Szczytno, Lipowiec, 20 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
    Szczytno, Lipowiec, 20 A     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • poradnia stomatologiczna.
    Szczytno, Lipowiec, 20 A     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lipowiec, 20 A
  • poradnia pulmonologiczna
   Lipowiec, 20 A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia internistyczna
   Lipowiec, 20 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)