POLECAMY

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Nadstawie 28 (28-220 Oleśnica)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Oleśnica
tel.: 41 377 40 06

Jednostki - Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia

 • Ośrodek Zdrowia

  Oleśnica, Nadstawie 28 (świętokrzyskie / powiat Oleśnica)
  Telefon: 41 377 40 06
  • Poradnia Lekarza POZ
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Oleśnica, Nadstawie 28      Telefon: 41 377 40 06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Oleśnica, Nadstawie 28      Telefon: 41 377 40 06  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabient Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Oleśnica, Nadstawie 28      Telefon: 41 377 40 06  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Oleśnica, Nadstawie 28     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Oleśnica, Nadstawie 28     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)