Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

adres: Sportowa 9 (58-210 Łagiewniki)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Łagiewniki
tel.: 074 89 39 399

Jednostki - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w...

 • Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

  Łagiewniki, Sportowa 9 (dolnośląskie / powiat Łagiewniki)
  Telefon: 074 893-93-99
  Email: pzozLagiewniki@onet.pl
  • Poradnia ogólna POZ
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna POZ
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna - położnicza
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet szczepień
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet USG
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łagiewniki, Sportowa 9     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Łagiewniki, Sportowa 9     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)