POLECAMY

Przychodnie MSW we Wrocławiu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ołbińska 32 (50-233 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 71 / 79 84 600

Jednostki - Przychodnie MSW we Wrocławiu

 • Przychodnia MSW we Wrocławiu

  Wrocław, Grabiszyńska 35-39 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71/ 79-84-738
  Email: przychodniawroclaw@zoz-mswia.pl
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Ortodoncji
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia ortodontyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Angiologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ekologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39      Telefon: 71 / 7984721  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Diagnostyki Radiologicznej
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39      Telefon: 71 / 7984704  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacji
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39      Telefon: 71 / 7984726  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna paliatywna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Geriatria
  • Poradnia (gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39      Telefon: 71 / 7984726  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Zdrowie publiczne
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Rehabilitacja medyczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Oławie
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Oleśnicy
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Wołowie
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Endoskopowa
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Pracownie inne
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Usprawnienia Leczniczego
   Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Oławie
    Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Oleśnicy
    Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Wołowie
    Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pracownia Endoskopowa
    Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
    Pracownie inne
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dział Usprawnienia Leczniczego
    Wrocław, Grabiszyńska 35-39     
    Pracownie inne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
 • Przychodnia MSW w Jeleniej Górze

  Jelenia Góra, Nowowiejska 43 (dolnośląskie / powiat M. Jelenia Góra)
  Telefon: 75/ 75-20-131
  Email: przychodniajeleniagora@zoz-mswia.pl
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna z Pracownią Protetyki
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ginekologiczno - położnicza
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurologiczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Usprawnienia Leczniczego
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43      Telefon: 75 / 7520376  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna paliatywna
   • Zdrowie środowiskowe - Geriatria
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Zdrowie publiczne
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Rehabilitacja medyczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Zgorzelcu
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium Analityki Medycznej
   Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Zgorzelcu
    Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Laboratorium Analityki Medycznej
    Jelenia Góra, Nowowiejska 43     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia MSW w Legnicy

  Legnica, Asnyka 8 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  Telefon: 76/723-95-95
  Email: przychodnialegnica@zoz-mswia.pl
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno - położnicza
   Legnica, Asnyka 8      Telefon: 76 7239594  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Usprawnienia Leczniczego
   Legnica, Asnyka 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Legnica, Asnyka 8      Telefon: 76 / 7239590  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium Analityki Medycznej
   Legnica, Asnyka 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna paliatywna
   • Zdrowie środowiskowe - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie środowiskowe - Geriatria
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Inne - Zdrowie publiczne
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Legnica, Asnyka 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
 • Przychodnia MSW w Wałbrzychu

  Wałbrzych, Graniczna 2 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 74/ 84-22-274
  Email: przychodniawalbrzych@zoz-mswia.pl
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Stomatologiczna z Pracownią Protetyczną
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ginekologiczno - położnicza
   Wałbrzych, Graniczna 2      Telefon: 74 / 6419715  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet RTG
   Wałbrzych, Graniczna 2      Telefon: 74 / 6419714  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Usprawnienia Leczniczego
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet USG
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Zbiegowy
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium Analityki Medycznej
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacji
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Zdrowie środowiskowe - Geriatria
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna paliatywna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Rehabilitacja medyczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Świdnicy
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium MSWiA w Ząbkowicach Śląskich
   Wałbrzych, Graniczna 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ZOZ MSWiA w Świdnicy
    Wałbrzych, Graniczna 2     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Ambulatorium MSWiA w Ząbkowicach Śląskich
    Wałbrzych, Graniczna 2     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)