POLECAMY

PRZYCHODNIA ZDROWIE-BRUDZEŃSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. JANA PAWŁA II 2 (09-414 Brudzeń Duży)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Brudzeń Duży
tel.: 24 2604021

Jednostki - PRZYCHODNIA ZDROWIE-BRUDZEŃSKI...

 • Przychodnia Brudzeń

  Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2 (mazowieckie / powiat Brudzeń Duży)
  Telefon: 24 2604021
  Email: spzoz_brudzen@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Transport Sanitarny w POZ
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna transportu
  • Punkt szczepień
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna dziecięca
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Alergologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia USG
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (gabinet) położnej poz
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2      Telefon: 24 2604021  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
   Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
    Brudzeń Duży, UL. JANA PAWŁA II 2     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
 • Filia Sikórz

  Sikórz, 84 (mazowieckie / powiat Brudzeń Duży)
  Telefon: 24 2612829
  Email: spzoz_brudzen@op.pl
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Sikórz, 84      Telefon: 24 2612829  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Sikórz, 84      Telefon: 24 2612829  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Sikórz, 84      Telefon: 24 2612829  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Sikórz, 84      Telefon: 24 2612829  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Sikórz, 84      Telefon: 24 2612829  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej poz
   Sikórz, 84      Telefon: 24 2612829  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt felczerski
   Sikórz, 84     
   Punkt felczerski
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sikórz, 84     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt felczerski
    Sikórz, 84     
    Punkt felczerski
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Sikórz, 84     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Filia Siecień

  Siecień, 134 (mazowieckie / powiat Brudzeń Duży)
  Telefon: 24 2612621
  Email: spzoz_brudzen@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Siecień, 134      Telefon: 24 2612621  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Siecień, 134      Telefon: 24 2612621  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Siecień, 134      Telefon: 24 2612621  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Siecień, 134      Telefon: 24 2612621  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Siecień, 134      Telefon: 24 2612621  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Siecień, 134     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej poz
   Siecień, 134      Telefon: 24 2612621  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)