Przychodnia Wielospecjalistyczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Konstytucji 3 Maja 35 (66-300 Międzyrzecz)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: Międzyrzecz miasto
tel.: 957428204

Jednostki - Przychodnia Wielospecjalistyczna

 • Przychodnia Wielospecjalistyczna

  Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35 (lubuskie / powiat Międzyrzecz miasto)
  Telefon: 95 7428204
  Email: 0800244@zoz.org.pl
  Witryna: miedzyrzecz.spzoz.bip.net.pl
  • Szkoła Rodzenia
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428271  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Endoskopii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428228  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Ogólne
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego - P 1
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Biochemii Klinicznej
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428249  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428249  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Kinicznej
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428249  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428249  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Szpitala
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428287  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ambulatoryjnej
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428287  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrokardiologii (EKG)
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428287  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Ultrasonografii (USG)
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428244  
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Urologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Lipidowych
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428230  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428230  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia Neurologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428305  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Laryngologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428305  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428305  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Okulistyczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428305  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Psychologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428305  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7489209  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Specjalistyczny Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego - S
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Alergologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428230  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Promocja Zdrowia
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428261  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Hospicjum Domowe
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428317  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Proktologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428278  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428225  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428278  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428278  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428230  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Dyspozytornia Zespołów Ratownictwa Medycznego
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Nefrologii Dziecięcej
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428313  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Logopedyczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428282  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Podstawowa Opiekia Zdrowotna Zespół Transportu Sanitarnego
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • Dział Fizjoterapii
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428278  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7431011  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego - P2
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428281  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Nr 1
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428228  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Nr 2
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428253  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Nr 3
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35      Telefon: 95 7428305  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego - P 2
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Nocna Wyjazdowa Pomoc Lekarska i Pielęgniarska w POZ
   Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego - P 2
    Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Nocna Wyjazdowa Pomoc Lekarska i Pielęgniarska w POZ
    Międzyrzecz, Konstytucji 3 Maja 35     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)