POLECAMY

Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kołobrzeska 44 (78-600 Wałcz)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Wałcz
tel.: 67 2502809

Jednostki - Przychodnia

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Wałcz, Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 2502835
  Email: gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  Witryna: www.107sw.mil.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologioczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia chorób płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia okulistyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia urologiczna
   • USG - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Apteka Zakładowa
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502861  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chirurgicznej ogólnej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67-250-28-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chrurgii urazowo - ortopedycznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy poradni urologicznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67-250-28-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno -zabiegowy poradni dermatologicznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67-250-28-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni ginekologiczno - położniczej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67-250-28-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni okulistycznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67-250-28-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni otolaryngologicznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67-250-28-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Wenerologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Padaczki
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pediatryczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Proktologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Wad Postawy
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Audiologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Psychoterapii
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Ambulatorium Ogólne
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Wenerologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Padaczki
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Pediatryczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Ginekologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Patologii Ciąży
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Okresu Przekwitania
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Proktologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Wad Postawy
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Osteoporozy
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Leczenia Zeza
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Audiologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Psychoterapii
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Nerwic
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Ortodontyczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Ambulatorium Ogólne
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
 • Zakłady i Pracownie Diagnostyczne

  Wałcz, Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 2502809
  Email: gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  Witryna: www.107sw.mil.pl
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502877  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Patomorfologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Endoskopii
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Wałcz, Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 2502835
  Email: gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  Witryna: www.107sw.mil.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502835  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Stomatologiczna

  Wałcz, Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 2502915
  Email: gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  Witryna: www.107sw.mil.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502915  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502915  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502915  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Stomatologiczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zakład Rehabilitacji

  Wałcz, Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 2502817
  Email: gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  Witryna: www.107sw.mil.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502817  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502817  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Logopedyczna
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)