POLECAMY

Przychodnia w Białymstoku

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Fabryczna 27 (15-471 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 86 93 550

Jednostki - Przychodnia w Białymstoku

 • Przychodnia w Białymstoku

  Białystok, ul. Fabryczna 27 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 86 93 550
  Email: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl
  Witryna: www.zozmswia.bialystok.pl
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 553  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 563  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Ginekologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 566  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 569  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 554  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 578  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 569  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 571  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 565  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 568  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 587  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 567  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 554  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 597  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 574  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 573  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Geriatryczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 580  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 583  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 583  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 583  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 583  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gipsownia
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 554  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 596  
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 569  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet EKG
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 597  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Filia Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Bema 100
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 71 45 241  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Filia Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego z Punktem Szczepień przy ul. Bema 100
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 71 45 241  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Cukrzycowa
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zakład Rehabilitacji
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Naczyniowa
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Apteka
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół Lekarza Pierwszego Kontaktu - Ambulatorium w Hajnówce
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Patomorfologii
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
  • Poradnia Onkologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Psychologiczna
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia Elektroterapii z Poradnią Kontroli Stymulatorów Serca
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Polikardiografii
   Białystok, ul. Fabryczna 27     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
   • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Cukrzycowa
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zakład Rehabilitacji
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Naczyniowa
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Apteka
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Zespół Lekarza Pierwszego Kontaktu - Ambulatorium w Hajnówce
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pracownia Patomorfologii
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
   • Poradnia Onkologiczna
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Chorób Piersi
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Alergologiczna
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Psychologiczna
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Nerwic
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia Elektroterapii z Poradnią Kontroli Stymulatorów Serca
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pracownia Polikardiografii
    Białystok, ul. Fabryczna 27     
 • Zakład Rehabilitacji

  Białystok, ul. Fabryczna 27 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 86 94 596
  Email: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl
  Witryna: www.zozmswia.bialystok.pl
  • Poradnia Rehabilitacji
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 596  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 596  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 596  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 93 577  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Białystok, ul. Fabryczna 27      Telefon: 85 86 94 593  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)