POLECAMY

Przychodnia Stare Miasto

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: lac Dominikański 6 (50-159 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Stare Miasto
tel.: 71/3699022, 71/3448085

Jednostki - Przychodnia Stare Miasto

 • Przychodnia Stare Miasto

  Wrocław, lac Dominikański 6 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Stare Miasto)
  Telefon: 71/3699022, 71/3448085
  Email: dominikanski@spzoz.wroc.pl
  Witryna: www.spzoz.wroc.pl/pl/przychodnia_stare_miasto
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna-osteoporozy
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia densytometryczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Wrocław, lac Dominikański 6      Telefon: 71/3699022, 71/3448085  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, lac Dominikański 6     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia EKG
    Wrocław, lac Dominikański 6     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Poradnia reumatologiczna
    Wrocław, lac Dominikański 6     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Poradnia onkologiczna
    Wrocław, lac Dominikański 6     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia onkologiczna
    Wrocław, lac Dominikański 6     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)