POLECAMY

Przychodnia Specjalistyczna - Regina i Walenty Śliwa Spółka Jawna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Uczniowska 21 (58-306 Wałbrzych)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wałbrzych
tel.: 074 648-95-37

Jednostki - Przychodnia Specjalistyczna - Regina...

 • Przychodnia Specjalistyczna Filia Uczniowska

  Wałbrzych, Uczniowska 21 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 074 648-95-37
  Email: waltomir@hm.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia USG
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia okulistyczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia profilaktyki ginekologicznej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego konsultacyjna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dorosłych
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia audiometryczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Punkt szczepień
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Pracownia spirometryczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskow rodzinnej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Laboratorium analityczne
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopii
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Rehabilitacja
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia hepatologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia urologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia terapii uzaleznienia od alkoholu
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia higieny szkolnej
   Wałbrzych, Uczniowska 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgiczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia okulistyczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia neurologiczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Laboratorium analityczne
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia endoskopii
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rehabilitacja
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia ginekologii onkologicznej
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia hepatologiczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergologiczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia urologiczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia terapii uzaleznienia od alkoholu
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia higieny szkolnej
    Wałbrzych, Uczniowska 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Przychodnia Specjalistyczna Filia Świebodzice

  Świebodzice, Wałbrzyska 33 (dolnośląskie / powiat Świebodzice)
  Telefon: 074 648-95-46
  • Poradnia lekarza POZ
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia okulistyczna
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Świebodzice, Wałbrzyska 33     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgiczna
    Świebodzice, Wałbrzyska 33     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Świebodzice, Wałbrzyska 33     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia logopedyczna
    Świebodzice, Wałbrzyska 33     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Przychodnia Specjalistyczna Filia Podzamcze

  Wałbrzych, Grodzka 73 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 074 666-53-34
  • Poradnia lekarza POZ
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki ginekologicznej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia cytologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia endoskopii
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia USG
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób sutka
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
  • Pracownia mammograficzna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Dział fizjoterapii
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Sterylizatronia
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowo - diagnostyczny
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna leczenia jaskry
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia higieny szkolnej
   Wałbrzych, Grodzka 73     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia okulistyczna leczenia jaskry
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia logopedyczna
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia urologiczna
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia higieny szkolnej
    Wałbrzych, Grodzka 73     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Przychodnia Specjalistyczna Filia Szczawno Zdrój

  Szczawno-Zdrój, Zacisze 3 (dolnośląskie / powiat Szczawno-Zdrój)
  Telefon: 074 666-38-77
  • Poradnia lekarza POZ
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EKG
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczawno-Zdrój, Zacisze 3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)