POLECAMY

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szpitalna 10 (64-400 Międzychód)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Międzychód miasto
tel.: 95 74 82 011

Jednostki - PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

 • Poradnie Specjalistyczne

  Międzychód, Szpitalna 10 (wielkopolskie / powiat Międzychód miasto)
  • Poradnia Kardiologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Rehabilitacji
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Szkoła Rodzenia
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy 1
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy 2
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ambulatorium Pediatryczne
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Urologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ambulatorium Chirurgiczne
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Diabetologiczna
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Ambulatorium Pediatryczne
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Urologiczna
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ambulatorium Chirurgiczne
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
 • Pomoc Doraźna i Ratownictwo Medyczne

  Międzychód, ul. Szpitalna 10
  Telefon: 095 748-39-99
  Email: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl
  • Ambulatorium Ogólne
   Międzychód, ul. Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Międzychód, ul. Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Międzychód, ul. Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Międzychód, ul. Szpitalna 10     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy- W
   Międzychód, ul. Szpitalna 10     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Międzychód, ul. Szpitalna 10     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Międzychód, ul. Szpitalna 10     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Medyczna
   Międzychód, ul. Szpitalna 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy- W
    Międzychód, ul. Szpitalna 10     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ambulatorium Ogólne
    Międzychód, ul. Szpitalna 10     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
    Międzychód, ul. Szpitalna 10     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia Medyczna
    Międzychód, ul. Szpitalna 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Pracownie Diagnostyczne

  Międzychód, Szpitalna 10 (wielkopolskie / powiat Międzychód miasto)
  • Laboratorium
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mammograficzna
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia EKG
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Międzychód, Szpitalna 10     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia USG
    Międzychód, Szpitalna 10     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ośrodki Opieki Domowej

  Międzychód, Szpitalna 10 (wielkopolskie / powiat Międzychód miasto)
  • Hospicjum Domowe
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
   Międzychód, Szpitalna 10      Telefon: 95 74 82 011  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)