POLECAMY

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dworcowa 24 (89-632 Brusy)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Brusy miasto
tel.: 52 334 16 85

Jednostki - Przychodnia Rodzinna Thielemann i...

 • Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy

  Brusy, Dworcowa 24 (pomorskie / powiat Brusy miasto)
  Telefon: 52 334 16 85
  Email: przychodniarodzinna.brusy@interia.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334-16-85  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334-46-05  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334-46-05  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52-334-16-85  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52-334-16-85  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52-334-16-85  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52-334-16-85  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt szczepień
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 46 05  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 46 05  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 33 44 605  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Brusy, Dworcowa 24      Telefon: 52 334 16 85  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Brusy, Dworcowa 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Brusy, Dworcowa 24     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Brusy, Dworcowa 24     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Brusy, Dworcowa 24     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Brusy, Dworcowa 24     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Brusy, Dworcowa 24     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Brusy, Dworcowa 24     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Brusy, Dworcowa 24     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Brusy, Dworcowa 24     
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Dworcowa 24     
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Brusy, Dworcowa 24     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
   Brusy, Dworcowa 24     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Brusy, Dworcowa 24     
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Dworcowa 24     
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Brusy, Dworcowa 24     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Brusy, Dworcowa 24     
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Dworcowa 24     
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Brusy, Dworcowa 24     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
    Brusy, Dworcowa 24     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Inna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Zespół rehabilitacji domowej
    Brusy, Dworcowa 24     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział oświaty i promocji zdrowia
    Brusy, Dworcowa 24     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Dział (pracownia) fizjoterapii
    Brusy, Dworcowa 24     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) fizykoterapii
    Brusy, Dworcowa 24     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) kinezyterapii
    Brusy, Dworcowa 24     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) masażu leczniczego
    Brusy, Dworcowa 24     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział oświaty i promocji zdrowia
    Brusy, Dworcowa 24     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Punkt szczepień
    Brusy, Dworcowa 24     
   • Gabinet zabiegowy
    Brusy, Dworcowa 24     
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Brusy, Dworcowa 24     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
    Brusy, Dworcowa 24     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Brusy, Dworcowa 24     
   • Gabinet zabiegowy
    Brusy, Dworcowa 24     
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Brusy, Dworcowa 24     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Brusy, Dworcowa 24     
   • Gabinet zabiegowy
    Brusy, Dworcowa 24     
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Brusy, Dworcowa 24     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)