POLECAMY

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piłsudskiego 10 (59-400 Jawor)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Jawor
tel.: 76 870-23-27

Jednostki - Przychodnia Rejonowa w Jaworze

 • Przychodnia Rejonowa w Jaworze

  Jawor, Piłsudskiego 10 (dolnośląskie / powiat Jawor)
  Telefon: 076 870-23-27
  Email: przychodnia_jawor@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
  • Poradnia dermatologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób płuc
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia alergologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia fizykoterapii
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia ortopedyczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyczna
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Jawor, Piłsudskiego 10     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Poradnia alergologiczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Pracownia fizykoterapii
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia krioterapii
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia pediatryczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia ortopedyczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia psychologiczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia diagnostyczna
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia USG
    Jawor, Piłsudskiego 10     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)