POLECAMY

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Pokoju 4 (41-709 Ruda Śląska)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Ruda Śląska
tel.: 32 24 87 459

Jednostki - Przychodnia Rejonowa Samodzielny...

 • Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4

  Ruda Śląska, Pokoju 4 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  Telefon: 32 24 87 459
  Email: spzozpokoju4@wp.pl
  Witryna: www.bip.spzozpokoju.timtech.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet fizykoterapii
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Dział masażu leczniczego
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pracownia EKG
   Ruda Śląska, Pokoju 4      Telefon: 32 24 87 459  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia dziecięca
   Ruda Śląska, Pokoju 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Ruda Śląska, Pokoju 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Ruda Śląska, Pokoju 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dziecięca
    Ruda Śląska, Pokoju 4     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia diabetologiczna
    Ruda Śląska, Pokoju 4     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia neurologiczna
    Ruda Śląska, Pokoju 4     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)