POLECAMY

Przychodnia PULSANTIS STANDARD

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ostrowskiego 3 (53-238 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 3391141

Jednostki - Przychodnia PULSANTIS STANDARD

 • Przychodnia PULSANTIS STANDARD

  Wrocław, Ostrowskiego 3 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 339-11-40
  Email: pulsantis@poczta.onet.pl
  Witryna: www.pulsantis.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Dział fizykoterapii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział kinezyterapii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział hydroterapii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział krioterapii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział masażu leczniczego
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział balneoterapii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia nerwic
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia audiometryczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
  • Pracownia spirometryczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
  • Pracownia gastrofiberoskopii
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gatrologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Ostrowskiego 3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia geriatryczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia kardiologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia wenerologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia leczenia nerwic
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia audiometryczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
   • Pracownia spirometryczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
   • Pracownia gastrofiberoskopii
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia gatrologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
   • Poradnia leczenia jaskry
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pracownia EEG
    Wrocław, Ostrowskiego 3     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)