PRZYCHODNIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Medyczna 19 (09-400 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 24 36 46 105

Jednostki - PRZYCHODNIA

 • Przychodnia specjalistyczna

  Płock, Medyczna 19 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 36 46 105
  Email: sekretariat@wszplock.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia foniatryczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia hematologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Poradnia urologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Pracownia endoskopowa
   Płock, Medyczna 19     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia elektrokardiografii
   Płock, Medyczna 19     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia stomatologii ogólnej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia hepatologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Gabinet badań profilaktycznych ( medycyny pracy )
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia proktologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia logopedyczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia zaburzeń rytmu serca oraz kontroli stymulatorów serca
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Okulistycznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Urologicznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Ginekologiczno - Położniczej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Proktologicznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Foniatrycznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Pulmonologicznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Dermatologicznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni Onkologicznej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Chirurgii Naczyniowej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomijna
   Płock, Medyczna 19     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia alergologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Szczepienia - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chirurgii urazowej
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia stomijna
    Płock, Medyczna 19     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia alergologiczna
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Szczepienia - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Poradnia ftyzjatryczna
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia specjalistyczna dla dzieci

  Płock, Medyczna 19 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 36 46 105
  Email: sekretariat@wszplock.pl
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Poradnia neonatologiczna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Szczepienia - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Chirurgii Dziecięcej
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia wad postawy
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia preluksacyjna
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia wad postawy
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
 • Zakład usprawniania leczniczego

  Płock, Medyczna 19 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 36 46 105
  Email: sekretariat@wszplock.pl
  • Pracownia fizykoterapii
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt zaopatrzenia ortopedycznego
   Płock, Medyczna 19     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Wyroby
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Pracownia krioterapii
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet parafinoterapii
   Płock, Medyczna 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet parafinoterapii
    Płock, Medyczna 19     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH

  Płock, Medyczna 19 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 36 46 105
  Email: sekretariat@wszplock.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Inna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień
   Płock, Medyczna 19     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Medyczna 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia dla kobiet
   Płock, Medyczna 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla kobiet
    Płock, Medyczna 19     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Inna - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)