PRZYCHODNIA NR 13

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84 (41-902 Bytom)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bytom
tel.: 32 2814875

Jednostki - PRZYCHODNIA NR 13

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Nr 13 Sp. z o. o.

  Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84 (śląskie / powiat M. Bytom)
  Telefon: 32 2814875
  • Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla por. dzieci
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna dla dorosłych
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia alergologiczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt szczepień ochronnych
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pracownia fizjoterapii
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni okulkistycznej
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni ginekologiczno-położniczej
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84      Telefon: 32 2814875  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia POZ (poradnia D, D1)
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia logopedyczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia wad postawy
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna dla dorosłych
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia POZ (poradnia D, D1)
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Poradnia medycyny pracy
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia psychologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Poradnia logopedyczna
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia dermatologiczna
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia wad postawy
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia preluksacyjna
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia kardiologiczna dla dorosłych
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Bytom, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 84     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/03.01.2017 10:44
nie da sie nawet dodzwonić zeby sie zarejestrować
/10.11.2016 16:17
jako rodzic nie jestem zadowolony