Przychodnia im. Jana Pawła II

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ogrodowa 9 (74-300 Myślibórz)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Myślibórz miasto
tel.: 95/747-58-58

Jednostki - Przychodnia im. Jana Pawła II

 • Przychodnia

  Myślibórz, Ogrodowa 9 (zachodniopomorskie / powiat Myślibórz miasto)
  Telefon: 95/747-58-58
  Email: nzoz@sonet.com.pl
  • Poradnia lekarzy podstawoej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych podstawowej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pradnia stomatologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium analityczne
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział fizykoterapii
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia RTG
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia okulistyczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologicznya
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ichorób wewnętrznych
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia EKG
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet lekarza POZ (nocna i świąteczna opieka)
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (nocna i świąteczna opieka)
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Transport sanitarny
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podsytawowej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Myślibórz, Ogrodowa 9      Telefon: 95/747-58-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia psychologiczna
   Myślibórz, Ogrodowa 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Myślibórz, Ogrodowa 9     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia psychologiczna
    Myślibórz, Ogrodowa 9     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)