POLECAMY

Przychodnia Ambulatoryjna w Przedborzu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Częstochowska 25 (97-570 Przedbórz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Przedbórz miasto
tel.: 44 7815194

Jednostki - Przychodnia Ambulatoryjna w Przedborzu

 • Przychodnia w Przedborzu

  Przedbórz, ul. Częstochowska 25 (łódzkie / powiat Przedbórz miasto)
  Telefon: 44 781 51 94
  • Poradnia Lekarzy POZ
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet zabiegowy
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pracownia EKG
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium analityki medycznej
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Punkt szczepień
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zasadniczej Szkole Zawodowej CKZ w Przedborzu-Oddział Terenowy
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ortopedycznej
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji
    Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Szczepienia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia chirurgii ortopedycznej
    Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia dermatologiczna
    Przedbórz, ul. Częstochowska 25     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Filia Przychodni w Przedborzu - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Górach Mokrych

  Góry Mokre, 45 (łódzkie / powiat Przedbórz obszar wiejski)
  Telefon: 44 781 58 13
  • Poradnia lekarza POZ
   Góry Mokre, 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Góry Mokre, 45     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Góry Mokre, 45     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Oddział dla Przewlekle Chorych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Przedbórz, Częstochowska 25 (łódzkie / powiat Przedbórz miasto)
  • Pododdział opieki paliatywnej
   Przedbórz, Częstochowska 25     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)