Przedsiębiorstwo - Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Tykocińska 34 (03-545 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Targówek
tel.: 22 518 26 41

Jednostki - Przedsiębiorstwo - Zespół...

 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Balkonowa 4 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 744 00 53
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Dział (pracownia) hydroterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 4      Telefon: 22 744 00 53  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

  Warszawa, Remiszewska 14 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 679 01 47
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej: USG
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Pracownia USG
   • USG - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii dla dorosłych
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii dla dorosłych
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii dla dorosłych
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii dla dorosłych
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego dla dorosłych
   Warszawa, Remiszewska 14      Telefon: 22 679 01 47  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych

  Warszawa, Balkonowa 2 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 674 10 68
  • Kompleks basenów rehabilitacyjnych
   Warszawa, Balkonowa 2      Telefon: 22 674 10 68  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Balkonowa 2      Telefon: 22 674 10 68  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 2      Telefon: 22 674 10 68  
   Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Warszawa, Balkonowa 2      Telefon: 22 674 10 68  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii dla dzieci
   Warszawa, Balkonowa 2      Telefon: 22 674 10 68  
   Dział (pracownia) hydroterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna

  Warszawa, Rembielińska 8 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 519 13 10
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej EKG
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Rembielińska 8      Telefon: 22 519 13 10  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
 • Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna

  Warszawa, Łojewska 6 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 811 42 91
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia diagnostyki obrazowej EKG
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia cytologiczna
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • NPL
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Łojewska 6      Telefon: 22 811 42 91  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia audiologiczna
   Warszawa, Łojewska 6     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, Łojewska 6     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia audiologiczna
    Warszawa, Łojewska 6     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia foniatryczna
    Warszawa, Łojewska 6     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna

  Warszawa, Poborzańska 6 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 519 85 10
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej: EKG, USG, RTG
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mammografii
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ortodoncji
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortodoncja
  • Pracownia protetyki dentystycznej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 10  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
 • Poradnia dla dzieci Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Majowa 4 (mazowieckie / powiat Targówek)
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Warszawa, Majowa 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Warszawa, Majowa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej
   Warszawa, Majowa 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Internistyczno Pediatryczna

  Warszawa, Tykocińska 34 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 518 26 65
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki obrazowej EKG
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Tykocińska 34      Telefon: 22 518 26 65  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

  Warszawa, Poborzańska 6 (mazowieckie / powiat Targówek)
  Telefon: 22 519 85 00
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia specjalistyczna medycyny szkolnej
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej EKG
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Poborzańska 6      Telefon: 22 519 85 00  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 98
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum nr 145
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum nr 144
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum nr 143
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 28
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 52
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Liceum Ogólnokształcącym nr XL VI
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół nr 113 z oddziałami dwujęzycznymi
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 42
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 298
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 285
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna dla dorosłych
   Warszawa, Poborzańska 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia logopedyczna dla dorosłych
    Warszawa, Poborzańska 6     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)