POLECAMY

Przedsiębiorstwo SPSZOZ "ZDROJE" - Szpital przy ul. Mącznej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Mączna 4 (70-780 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91/88-06-200

Jednostki - Przedsiębiorstwo SPSZOZ "ZDROJE" -...

 • Szpital przy ul. Mącznej

  Szczecin, ul. Mączna 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • III Oddział Ogólnopsychiatryczny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-292  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-454  
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • II Oddział Ogólnopsychiatryczny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-230  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • V Oddział Ogólnopsychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-436  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Zespół Rehabilitacji Wewnątrzszpitalnej
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-548  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Zespół Psychologów
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-200  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-395  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Pododdział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-395  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-200  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-322  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-559  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-347  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Oddział Okulistyczny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-503  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Rehabilitacja stacjonarna - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Położnictwa i Ginekologii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-521  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium mikrobiologiczne
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-320  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Apteka Zakładowa
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-400  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Farmakologia kliniczna
  • VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-431  
   Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pracownia Bronchoskopii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-200  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Poradnia Profilaktyczna Medycyny Pracy
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Psychiatryczna Izba Przyjęć
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-211  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pediatryczna Izba Przyjęć
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-358; 91/88-06-549  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-246  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Urologiczny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-141  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Oddział Dzienny Otolaryngologiczny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-127  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć ogólna
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-110; 91/88-06-144  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Sala porodowa
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-327  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Blok operacyjny
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-344  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Przyszpitalna Poradnia Rehabilitacyjna
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Gastroskopii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-250  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-106  
   Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-518  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-388  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-414  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii
   Szczecin, ul. Mączna 4      Telefon: 91/88-06-488  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • IV Oddział Ogólnopsychiatryczny
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Detoksykacji od Alkoholu
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • II Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Internistyczno - Psychiatrycznego
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Detoksykacji od Środków Psychoaktywnych
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Pracownia Psychologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział II Pediatrii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychiatryczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologii i niepłodności
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia cytologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownie inne
  • Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Analityczne
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia patomorfologii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownie inne
  • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Otolarygologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Specjalistyczna Okresu Przekwitania
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przyszpitalna Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Przyszpitalna Poradnia Okresu Przekwitania
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Przyszpitalna Poradnia Patologii Ciąży
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Szczecin, ul. Mączna 4     
  • Bank krwi
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Bank krwi
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Pediatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Stacja Dializ
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Stacja dializ dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Patomorfologii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownie inne dla dzieci
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Punkt Apteczny
   Szczecin, ul. Mączna 4     
  • Bank Krwi
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Prosektorium
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Prosektorium dla dzieci
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Sterylizatornia
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Dział Fizjoterapii
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Rentegenodiagnostyki Zabiegowej
   Szczecin, ul. Mączna 4     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • IV Oddział Ogólnopsychiatryczny
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Oddział Detoksykacji od Alkoholu
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • II Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Internistyczno - Psychiatrycznego
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Oddział Detoksykacji od Środków Psychoaktywnych
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Pracownia Psychologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Oddział II Pediatrii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Poradnia Kardiologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia Kardiologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Poradnia logopedyczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia psychiatryczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Patologii Ciąży
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia endokrynologii i niepłodności
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia cytologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownie inne
   • Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Laboratorium Analityczne
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia patomorfologii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownie inne
   • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
    • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia leczenia mukowiscydozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Poradnia Otolarygologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Poradnia Specjalistyczna Okresu Przekwitania
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przyszpitalna Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Przyszpitalna Poradnia Okresu Przekwitania
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Przyszpitalna Poradnia Patologii Ciąży
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Szczecin, ul. Mączna 4     
   • Bank krwi
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Bank krwi
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Pediatria
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Stacja Dializ
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Stacja dializ dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
   • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Endoskopii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownia endoskopii dla dzieci
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pracownia Patomorfologii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownie inne dla dzieci
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Punkt Apteczny
    Szczecin, ul. Mączna 4     
   • Bank Krwi
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Bank krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Prosektorium
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Prosektorium dla dzieci
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Sterylizatornia
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Dział Fizjoterapii
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Rentegenodiagnostyki Zabiegowej
    Szczecin, ul. Mączna 4     
    Pracownia radiologii zabiegowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)