PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szpitalna 2 (75-720 Koszalin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Koszalin
tel.: 94/347-16-70

Jednostki - PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICTWA...

 • Przychodnia nr 1

  Koszalin, ul. Szpitalna 2 (zachodniopomorskie / powiat M. Koszalin)
  Telefon: 94/342-94-25
  Email: poliklinika@pro.onet.pl
  Witryna: www.poliklinika.koszalin.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-644  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/31-44-400  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 602/37-65-06  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/31-23-927  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-606  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-661  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-660  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-674  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-690  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-666  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-628  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-679  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-641  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-672  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-690  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-674  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-664  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-663  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-664  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna z gabinetem diagnostyczno - zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-669; 94/34-71-673  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-665  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-634  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-606  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Stomatologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-624  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Stomatologii Dziecięcej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-647  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-625  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-625  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Ambulatorium Ogólne - Gabinet Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-643  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny - Gabinet Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 602/15-10-97  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-632  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-645  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Psychotechnicznych
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-606  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia Endoskopii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/34-71-640  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań EKGi Badań Holterowskich
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471666  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Protetyki Dentystycznej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471617  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Wojewódzka Komiska Lekarska
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471635  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Apteka Otwarta
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471656  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471674  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471683  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471670  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471667  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471677  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471676  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Parafinoterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471668  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471675  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471678  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471678  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Higieny i Epidemiologii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471603  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Epidemiologia
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471640  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471603  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Lekarza POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471670  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471663  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471664  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471664  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Gabinet Stomatologiczny
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3144400  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3123927  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471601  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471664  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia USG
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471646  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Medycyny Podróży
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471628  
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Żywieniowa
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471670  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Koszalin, ul. Szpitalna 2      Telefon: 94/3471690  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ w Szczecinku
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Lekarski Rehabilitacyjny
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Masażu
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Parafinoterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Kinezytoterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Fizykoterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Hydroterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Dział Fizjoterapii
   Koszalin, ul. Szpitalna 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Lekarza POZ w Szczecinku
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Lekarza POZ
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Alergologiczna
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Gastrologiczna
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet Lekarski Rehabilitacyjny
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet Masażu
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Parafinoterapii
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet Kinezytoterapii
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet Fizykoterapii
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet Hydroterapii
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Dział Fizjoterapii
    Koszalin, ul. Szpitalna 2     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia nr 2

  Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58 (pomorskie / powiat M. Słupsk)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej POZ
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/84-12-906  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt Szczepień
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8481105  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Wad Postawy
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Protetyki Dentystycznej
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Dział Fizjoterapii
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/84-12-006  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna z gabinetem diagnostyczno zabiegowym
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urodynamiki
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Pracownia urodynamiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia Endoskopii
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8412006  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet Lekarski POZ
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 59/8480176  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58      Telefon: 598/41-20-06  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Psychiatryczny
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Ortodontyczny
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia USG
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Usprawnienia Leczniczego
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Alergologiczna
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Psychiatryczny
    Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet Ortodontyczny
    Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Pracownia USG
    Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Usprawnienia Leczniczego
    Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Alergologiczna
    Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Słupsk, ul. Joachima Lelewela 58     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia Nr 3

  Połczyn-Zdrój, pl. Wolności 10 (zachodniopomorskie / powiat Połczyn-Zdrój miasto)
  Telefon: 94/36-66-020
  Email: poliklinika@pro.onet.pl
  Witryna: www.poliklinika.koszalin.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Połczyn-Zdrój, pl. Wolności 10      Telefon: 94/36-66-020  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Połczyn-Zdrój, pl. Wolności 10      Telefon: 94/36-66-020  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Połczyn-Zdrój, pl. Wolności 10      Telefon: 94/36-66-020  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Połczyn-Zdrój, pl. Wolności 10      Telefon: 94/36-66-020  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Połczyn-Zdrój, pl. Wolności 10      Telefon: 94/36-66-020  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)