Prywatny Ośrodek Leczniczy "Medis" sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1 (40-281 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2564776

Jednostki - Prywatny Ośrodek Leczniczy "Medis"...

 • Prywatny Ośrodek Leczniczy "Medis" sp. z o.o.

  Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2564776
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zakład Rehabilitacji Medycznej
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG, UKG, audio- i spirometrii
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1      Telefon: 32 2564776  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Szkoła Rodzenia
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Chirurgia Krótkoterminowa w zakresie Chirurgii Ogólnej
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Szkoła Rodzenia
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Logopedyczna
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Chirurgia Krótkoterminowa w zakresie Chirurgii Ogólnej
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Preluksacyjna
    Katowice, ul. gen. Stanisława Szeptyckieg 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Prywatny Ośrodek Leczniczy "MEDIS" s. c. Filia nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Jagiellońska 25 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia Dermatologiczna
   Katowice, Jagiellońska 25     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Katowice, Jagiellońska 25     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Katowice, Jagiellońska 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Katowice, Jagiellońska 25     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji Medycznej
   Katowice, Jagiellońska 25     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Katowice, Jagiellońska 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Prywatny Ośrodek Leczniczy "MEDIS" sp. z o.o. Filia Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Mikołowska 72a (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia Stomatologiczna
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia USG, UKG, Audio i Spirometria
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczna
   Katowice, Mikołowska 72a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)