POLECAMY

Poradnie Przyszpitalne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Topolowa 16 (32-500 Chrzanów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Chrzanów miasto
tel.: 032 624 70 00

Jednostki - Poradnie Przyszpitalne

 • Poradnie Przyszpitalne

  Chrzanów, ul. Topolowa 16 (małopolskie / powiat Chrzanów miasto)
  Telefon: 032 624 70 00
  Witryna: www.szpital-chrzanow.pl
  • Zakład Rehablitacji
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 74 75  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Fizjoterapia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 22  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 36  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pradnia Urologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Szkoła Rodzenia
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 71 88  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Konsultacyjno-Edukacyjna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 70 22  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 75 37  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny)
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32)624 75 99  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy Nr 1
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 2
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 3
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 4
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 5
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 6
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 7
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 8
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Schorzeń Sutka
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Preluksacyjna dla Dzieci
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Laryngologiczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Hepatologiczna
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Neurologii Dziecięcej
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia Schorzeń Sutka
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Preluksacyjna dla Dzieci
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Laryngologiczna
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Chrzanów, ul. Topolowa 16 (małopolskie / powiat Chrzanów miasto)
  Telefon: 032 624 70 00
  Witryna: www.szpital-chrzanow.pl
  • Poradnia Ogólna
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 76 31  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dzieci Zdrowych -Punkt Szczepień
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 76 31  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia Dzieci Chorych
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 76 31  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Pogotowie Ratunkowe

  Chrzanów, ul. Topolowa 16 (małopolskie / powiat Chrzanów miasto)
  Telefon: 032 624 70 00
  Witryna: www.szpital-chrzanow.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy P1- podstawowy
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 70 58  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny S- specjalistyczny
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 70 58  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy P2 - podstawowy
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 70 58  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 70 58  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna transportu
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy P3 - podstawowy
   Chrzanów, ul. Topolowa 16      Telefon: (32) 624 70 58  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Ambulatorium kardiologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy kariologiczny K
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Kardiologia
  • Dyspozytornia
   Chrzanów, ul. Topolowa 16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium Ogólne
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ambulatorium Pediatryczne
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Ambulatorium Kardiologiczne
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Ambulatorium kardiologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy kariologiczny K
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Kardiologia
   • Dyspozytornia
    Chrzanów, ul. Topolowa 16     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)