POLECAMY

PORADNIE I DZIAŁY

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szpitalna 1 (41-219 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 41 30 100

Jednostki - PORADNIE I DZIAŁY

 • Poradnie i działy "Zagórze"

  Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 41 30 100
  Email: sekretariat@szpital.sosnowiec.pl
  Witryna: www.szpital.sosnowiec.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Neurologiczna I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 500  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 500  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 273  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Leczenia Chorób Demielinizacyjnych
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 500  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Psychogeriatryczna
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Ogólna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 501  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia D, D1 - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 520  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia Cukrzycowa - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 500  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 501  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 523  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 517  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 517  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 529  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 510  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 501  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 501  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 510  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 508  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - PR-S
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 508  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabegowy I
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1      Telefon: 32 41 30 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Parkinsonowska i Chorób Zwyrodnieniowych OUN
   Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Leczenia Padaczki
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Skórno-Wenerologiczna
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Parkinsonowska i Chorób Zwyrodnieniowych OUN
    Sosnowiec, ul. Szpitalna 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Poradnie i działy "Centrum"

  Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 348  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 365  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 357  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 348  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Szkoła Rodzenia
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chorób Piersi I
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna i Patologii Noworodka
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 348  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 349  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3      Telefon: 32 41 30 300  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna II
   Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Neurologiczna II
    Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)