Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii - Mielec

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Stefana Żeromskiego 22 (39-300 Mielec)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Mielec
tel.: 177800348

Jednostki - Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca V...

 • Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca: V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii - Mielec

  Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22 (podkarpackie / powiat Mielec)
  Telefon: 17 7800348
  Email: a.andrusiewicz@klinikiserca.pl
  Witryna: www.klinikiserca.pl
  • Pracownia angiokardiografii
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział intensywnej opieki kardiologicznej
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział kardiologiczno-angiologiczny
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Pracownia UKG
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
   • USG - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Izba przyjęć
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Pracownia elektrofizjologii
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Oddział kardiochirurgii
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 7800346  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiochirurgia
  • Dział farmacji szpitalnej
   Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 17 78 00 348  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
 • Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX - Mielec

  Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 8507740
  Email: b.kos@klinikiserca.pl
  Witryna: www.klinikiserca.pl
  • Izba przyjęć
   Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10      Telefon: 17 8507740  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10      Telefon: 17 8507740  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10      Telefon: 17 8507740  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10      Telefon: 17 8507740  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny
   Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10      Telefon: 17 8507740  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Rzeszów, ul. ks. Józefa Jałowego 10      Telefon: 17 7800346  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)