Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

adres: Szpitalna 13 (41-300 Dąbrowa Górnicza)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 7643030

Jednostki - Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca...

 • Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

  Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  Telefon: 32 7643030
  Email: w.skowronek@klinikiserca.pl
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Oddział Kardiologiczny
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Elektrokardiologiczny
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział wszczepiania rozruszników
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Angiograficzna
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Pracownia Rozruszników
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia UKG
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
   • USG - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiochirurgia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownie inne
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • Izba Przyjęć
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Naczyń
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Wad Serca
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Blok Operacyjny
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Oddział Kardiochirurgiczny
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów-Stymulatorów Serca
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Oddział Angiologiczny
   Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Angiologiczny
    Dąbrowa Górnicza, Szpitalna 13     
    Oddział angiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Angiologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)