POLECAMY

Polskie Centrum Zdrowia OT Ziębice Przychodnia Specjalistyczna z Ośrodkiem Badań Klinicznych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kolejowa 29 (57-220 Ziębice)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Ziębice miasto
tel.: 74/8191330

Jednostki - Polskie Centrum Zdrowia OT Ziębice...

 • Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny - Oddział Ziębice - Przychodnia Specjalistyczna, Ośrodek Badań Klinicznych

  Ziębice, Kolejowa 29 (dolnośląskie / powiat Ziębice miasto)
  Telefon: 74 819-13-30
  Email: pcz@pcz.com.pl
  Witryna: www.pcz.com.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Gabinet kinezyterapii
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Gabinet masażu
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Gabinet hydroterapii
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia dermatologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Podstawowa opieka zdrowotna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia okulistyczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia neurologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia stomatologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia stomatologiczna
   • Ortodoncja
   • Stomatologia dziecięca
   • Protetyka stomatologiczna
   • Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki endoskopowej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Pracownia endoskopii
   • Chirurgia onkologiczna
   • Gastroenterologia
   • Urologia
   • Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Dział fizjoterapii (rehabilitacji medycznej)
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Pracownia elektrokardiografii
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Pracownia USG
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia onkologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia diabetologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia medycyny pracy
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Ośrodek długoterminowej opieki pielęgnacyjnej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia logopedyczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia logopedyczna
   • Geriatria
   • Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek badań klinicznych
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Okulistyka
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Otorynolaryngologia
   • Neurologia
   • Psychiatria
   • Geriatria
   • Medycyna ratunkowa
   • Kardiologia
   • Endokrynologia
   • Położnictwo i ginekologia
   • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Urologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Zdrowie środowiskowe - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ortodontyczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia urologiczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Punkt szczepień
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia geriatryczna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia osteoporozy
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Ziębice, Kolejowa 29     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)