POLECAMY

Poliklinika USK Nr 4

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Sporna 36/50 (91-738 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 61 77 777

Jednostki - Poliklinika USK Nr 4

 • Poradnie specjalistyczne

  Łódź, ul. Sporna 36/50 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 61 77 777
  Email: sporna@usk4.umed.lodz.pl
  Witryna: http://usk4.umed.lodz.pl/
  • Poradnia Konsultacyjna Ogólnopediatryczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Kontroli Rozwoju Dzieci
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Onkologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Hematologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Alergolaryngologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Alergopulmunologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmunologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Parazytologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Anestezjologiczna (leczenia bólu)
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia leczenia bólu dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Genetyczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia genetyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Audiometryczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Endokrynologiczno-Osteroporotyczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Szczepień Ochronnych dla Dzieci Wysokiego Ryzyka
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Zaburzeń Metabolizmu Kostnego (Osteoporozy)
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia osteoporozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Alergogastrologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna dla Dorosłych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Rynologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Padaczki
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Psychologiczna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Neurologiczna Dla Dorosłych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dla Dzieci z Ciąż Wielopłodowych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia dla chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia żywieniowa dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
 • Zakład Rehabilitacji

  Łódź, ul. Sporna 36/50 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 61 77 779
  Email: sporna@usk4.umed.lodz.pl
  Witryna: http://usk4.umed.lodz.pl/
  • Pracownia Rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dorosłych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Badań Czynnościowych i Prób Wysiłkowych
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Badań Czynnościowych i Prób Wysiłkowych
    Łódź, ul. Sporna 36/50     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia POZ

  Łódź, ul. Sporna 36/50 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 51 66 950
  Email: sporna@usk4.umed.lodz.pl
  Witryna: http://usk4.umed.lodz.pl/
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Sporna 36/50     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)