POLECAMY

Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Radomszczańska 7 (97-525 Wielgomłyny)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Wielgomłyny
tel.: 44 787 10 67

Jednostki - Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach

  Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7 (łódzkie / powiat Wielgomłyny)
  Telefon: 44 78 71 067
  Email: zoz.wielgomlyny@gmail.com
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7      Telefon: 44 78 71 067  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7      Telefon: 44 78 71 067  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet zabiegowy
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7      Telefon: 44 78 71 067  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień ochronnych
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7      Telefon: 44 78 71 067  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) leczenia polem elektromagnetycznym
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) światłolecznictwo
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) ciepłolecznictwo
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7      Telefon: 44 78 71 067  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ginekologiczna
   Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna
    Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 7     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)